marca 02, 2020

5 speaking tasks, czyli jak uczyć dzieci mówienia z kursami Bugs Team 1 oraz Tiger&Friends 1
Uwielbiam Bugs Team 1. Mówię to głośno każdemu i wszędzie. Miałam to szczęście, że w tym roku mogłam sama wybrać podręcznik dla moich pierwszoklasistów. Zachęcona przez koleżanki po fachu zdecydowałam się na Bugs Team 1 i teraz jestem im ogromnie wdzięczna za takie rady :) Niezależnie od wieku uczniów, zawsze staram się tak zorganizować lekcje, aby to zadania komunikacyjne stanowiły ich trzon. I prawda jest taka, że w przypadku wielu kursów jeśli nauczyciel chciałby bazować tylko i wyłącznie na książce, to bywa to utrudnione. Odkąd pracuję z "Bugsami" nie mam potrzeby przynoszenia dodatkowych materiałów, bo wszystko czego potrzebuję mam tak naprawdę w podręczniku i ćwiczeniach. W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić Wam moje 5 sposobów na zadania, które uczą dzieci mówienia jednocześnie z powodzeniem realizując podstawę programową.


Zabawa w sklep


"Proszę Pani, a pobawimy się w sklep?" - często to słyszę odkąd pierwszy raz się w to bawiliśmy. A potem: "Ja będę kupować, a ty sprzedawać". Nasza zabawa w sklep wygląda tak, że dzieci pracując w parach kupują i sprzedają sobie wzajemnie różne przedmioty - w zależności od tego, czego akurat się uczymy. Jak organizujemy pary? W sali, w której uczę ławki dzieci ustawione są po trzy obok siebie, w taki sposób że tworzą się dłuższe rzędy. Zwykle proszę, aby dzieci z pierwszego rzędu odwróciły się do dzieci z drugiego rzędu, a dzieci z trzeciego do dzieci z czwartego itd. Czasem okazuje się, że zostanie ktoś bez pary, to zwykle, aby nie było mu przykro, dołącza się do wybranej przez siebie dwójki. Gdy pary są już gotowe, to każdy uczeń rozkłada przed sobą mini obrazki wycięte wcześniej ze środka ćwiczeń (w Bugs Team 1 są takie do każdego unitu, a w Tiger& Friends 1 są także dodatkowo karty z napisami).Bugs Team 1 unit 2


Tiger&Friends 1 unit 2


Dzieci ustalają między sobą jaką rolę chwilowo pełnią: osoby kupującej czy sprzedającego. Wtedy zaczyna się zabawa.

Kupujący: Can I have a robot?
Sprzedający (podając swój obrazek z robotem): Here you are.


Bugs Team 1 unit 5


Po zakupie wszystkich produktów uczniowie zamieniają się rolami. Dzięki tej zabawie nie tylko zapamiętają zwrot: "Can I have...?" i "Here you are", ale także utrwalą słownictwo z unitu. Zabawa ta świetnie sprawdza się również przy nauce słownictwa związanego z jedzeniem (Bugs Team 1 unit 5).


W materiałach dołączonych do zeszytu ćwiczeń Tiger&Friends 1 mamy do wycięcia i sklejenia koszyk na zakupy. Dzięki niemu zakupy uczniów będą jeszcze bardziej atrakcyjne :)
Memory z mini-kartami


Te małe wersje flashcards wycięte ze środka ćwiczeń świetnie nadają się także do utrwalenia innych struktur, takich jak np. I'm a zebra. I can run (Bugs Team 1 unit 4) lub It's a nose. I smell with my nose (Bugs Team 1 unit 3). Do gry potrzebne są dwa zestawy kart. Dzieci siadają w parach lub trójkach i odsłaniają po dwie karty. Za każdym razem nie tylko nazywają to co widzą, ale także dopowiadają drugie zdanie (jak wspomniałam wcześniej). Dzięki temu utrwalą słówka z danego działu, ale przede wszystkim nauczą się używać je w zdaniach.


Bugs Team 1 unit 4


Ankieta


Ta aktywność świetnie sprawdziła się wśród moich pierwszaków, choć trzeba przyznać, że przerysowanie z tablicy kilku przecinających się linii, czyli szablonu ankiety było dla nich wyzwaniem :) Lubię ich uczyć samodzielności i rzucać trochę na głęboką wodę, bo to przynosi niezłe efekty - w tej chwili ilość pytań o to czym rysować w ćwiczeniach, o kolor kredki czy o stronę w ćwiczeniach zmniejszyły się przynajmniej o połowę ;)

W ankiecie pionowo dzieci rysują lub wpisują nazwy produktów spożywczych, natomiast poziomo - imiona wybranych przez siebie kolegów. Następnie poruszając się swobodnie po klasie podchodzą do wybranych przez siebie uczniów, odpytują i wpisują odpowiedzi do ankiety (może być yes i no lub ptaszek i krzyżyk). Pytanie, które zadają to: "Do you like ... ?", a odpowiedź: "Yes, I do" lub "No, I don't".

Po zadaniu przykładowo 6 pytań pięciu kolegom sprawi, że uczniowie już nigdy nie zapomną tego pytania.
Innym pytaniem, które można utrwalić dzięki ankiecie jest np. "Have you got ...?" i zamiast nazw jedzenia uczniowie mogą narysować lub zapisać nazwy zabawek (Bugs Team1 unit 2). Dodatkowo można przećwiczyć przymiotniki: old, new, small, big zadając pytania typu: "Have you got a new robot?"

Narysuj i zapytaj


To kolejne ćwiczenie, dzięki któremu możemy przećwiczyć różne pytania i odpowiadanie na nie. Aby je wykonać, dzieci najpierw muszą przygotować swoje materiały. Wydawnictwo Macmillan oferuje dla nauczycieli dodatkowe materiały do kopiowania (Staffroom) i ja czasami z nich korzystam, jak na zdjęciu poniżej, ale równie dobrze uczniowie mogą sami narysować to, czego potrzebujemy.

Każdy z uczniów otrzymuje dwa talerze papierowe (można ich poprosić o przyniesienie talerzyków z domu) lub zwykłą kartkę papieru. Na jednym talerzyku (lub po jednej stronie kartki) dzieci zapisują np. "I like", a na drugim (lub po drugiej stronie kartki) -  "I don't like". Następnie uczniowie rysują lub przyklejają obrazki w odpowiednim miejscu, w zależności od tego, czy lubią dany produkt, czy nie. W kolejnym etapie zadania uczniowie siadają wygodnie na dywanie w parach, zadają sobie pytanie: "Do you like ...?" i odpowiadają według tego, co mają na swoich talerzach (kartkach). W ramach tego samego zadania uczniowie mogą zadawać sobie pytanie: "What do you like?" i odpowiadać: "I like ...".


Tak jak w poprzednim pomyśle, tak i tutaj możemy użyć innych struktur, które chcemy przećwiczyć z uczniami.Zagadki


W Bugs Team 1 unit 6 uczniowie uczą się nazw członków rodziny oraz opisywania ich wyglądu używając struktury "She's got / He's got ... hair and ...eyes". Zwykle gdy wchodzę z uczniami w temat rodziny, to proszę o to, aby dzieci przyniosły zdjęcia rodzinne. Podkreślam przy tym, że nie musi być na nich cała rodzina, ale im więcej osób, tym lepiej. Gdy mamy już zdjęcia, to najpierw wyświetlam moje i opowiadam uczniom kto na nich jest zaczynając od zdania "This is my family...". Dzieci są zachwycone, dopytują ile lat mają moi synowie i gdzie chodzą do szkoły. Następnie proszę ochotników o to, aby wyszli na środek i zaprezentowali swoje zdjęcia opowiadając kto na nich jest. Zapominalscy w tym czasie rysują swoje rodziny.

Nadszedł czas na zagadki. Dzielimy dzieci na pary lub małe grupki 3-4 osobowe. Jedno dziecko z grupy kładzie na środku swoje zdjęcia, wybiera w myślach jednego członka rodziny i nie wskazuje go, a tylko opisuje używając "She's got ..." lub "He's got...". Zadaniem reszty jest odgadnięcie, o którą osobę ze zdjęcia chodzi. Jeśli zgadną, uczeń który zadawał zagadkę mówi np: "Yes, this is my brother." Następnie ktoś inny z grupy wykłada zdjęcia i opisuje jednego członka rodziny.
Aby jeszcze lepiej wyćwiczyć używanie tej konstrukcji polecam kolejną aktywność. 5-6 ochotników zapraszam na środek. Najpierw ja (a później ktoś z pozostałych uczniów) wybieram w myślach jednego ucznia spośród tych, którzy stoją na środku i opisuję go na głos. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie o kogo mi chodzi. Po trzech, czterech osobach wymieniamy tych, którzy już byli i zabawa toczy się dalej. Dzięki temu dodatkowo uczniowie nie będą mieć problemów z rozróżnieniem "he" od "she".


Na koniec chciałabym jeszcze napisać Wam moją receptę na skuteczne zadania uczące dzieci mówić (nie mylić z: wymieniać słówka):


  • od samego początku zachęcaj uczniów do używania słówek w zdaniach
  • praca w parach lub grupach to podstawa
  • nawiązuj do życia i doświadczenia uczniów
  • śpiewaj z uczniami na potęgę - w piosenkach jest mnóstwo fraz i zdań, które można potem "przenieść" na zadania komunikacyjne (wydawnictwo Macmillan wzbogaciło swoje piosenki w "guided singing", dzięki czemu uczniowie uczą się piosenek jeszcze szybciej)
  • pozwól uczniom wyjść z ławek
  • chodź po sali i dyskretnie kontroluj, podpowiadaj i pomagaj


Skorzystacie z tych pomysłów? Który podoba Wam się najbardziej?
Nie zapomnijcie zostawić komentarza :)

1 komentarz:

Copyright © mini english blog , Blogger